Cultureel erfgoed +

 

GEMEENTELIJKE MONUMENTEN +

TasT heeft ruime ervaring met onderzoek en advies op het gebied van cultureel erfgoed. Gemeentelijke monumentenzorg is daarin een speerpunt.

TasT voerde de inventarisatie, selectie en/of beschrijvingen van de gemeentelijke monumenten uit in onder meer Baarn, Breukelen, Leidschendam, Veenendaal, Wassenaar en Wijk bij Duurstede en boerderijeninventarisaties in Eemnes en Woerden. Architectuurhistorica Marina Laméris stelt ook cultuurhistorische waardestellingen op voor herbestemmingen, zoals voor boerderijen.

 

 

 

Wassenaar

In de periode 2010 tot heden stelde TasT voor verschillende bestemmingsplannen van de gemeente Wassenaar de gebiedsinventarisatie cultuurhistorische waarden op.

In 2010 voerde TasT in opdracht van de gemeente Wassenaar een cultuurhistorische verkenning voor de wijk Oostdorp/Hoge Klei uit ten behoeve van het te vernieuwen bestemmingsplan. Hierbij werden orde-kaarten gemaakt, waarbij per gebouwde eenheid de cultuurhistorische waarde werd vastgelegd. Hieruit vloeide een selectie van potentiële gemeentelijke monumenten voort. Bovendien werd een stedenbouwkundige analyse gemaakt van de essentiële karakteristieken van de sociale woningbouw van Oostdorp uit de periode van 1913 tot en met de Wederopbouw, met de bedoeling om deze te vertalen naar het bestemmingsplan en het beheerplan van de wijk. Zo kan de wijk-karakteristiek behouden en waar nodig versterkt worden.

Eind 2010 volgde de opdracht voor een gebiedsinventarisatie van een deel van het bestemmingsplan Kerkehout te Wassenaar. Bij dit grotendeels onbebouwde gebied stonden de historische, landschappelijke structuren en de samenhang met het omringende landschap met daarin boerderijen en buitenplaatsen centraal. In 2011/2012 volgden de gebiedsanalyses van het grotendeels als militair terrein in gebruik zijnde Maaldrift en de grotendeels naoorlogse wijken Hofcamp/Deijleroord, waarbij opnieuw totaal andere vraagstukken speelden.

CULTUURHISTORIE IN RUIMTELIJKE ORDENING +

Marina Laméris is in 1993 afgestudeerd op de stedenbouwkundige opgave van het Amsterdamse KNSM-eiland in het Oostelijk Havengebied. Bij deze herontwikkeling, waarvoor de plannen meer dan twintig jaar geleden werden gemaakt, was een van de hoofdvragen: welke plaats krijgen de geschiedenis van het gebied en de bestaande gebouwen, die daarvan een tastbare herinnering vormen, in de nieuwe ontwikkeling? Deze vraag is anno 2012 actueler dan ooit.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2012 verplicht om bij het maken of vernieuwen van hun bestemmingsplannen rekening te houden met de cultuurhistorische waarden. Dit is een grote stap voorwaarts in de rol die de geschiedenis, de historische geografie, stedenbouw en architectuurhistorie kunnen spelen in ruimtelijke planvorming.

Een goede inventarisatie, analyse van de verzamelde gegevens en waarderingen vormen de basis voor het ontwikkelen van een visie op de omgang met die waarden. En daaruit volgt het beleid en de vertaling daarvan in een bestemmingsplan, of (daaraan voorafgaand) een structuurvisie.

Dit is een intensief proces. Ieder gebied heeft zijn eigen opgave, zijn eigen vraagstukken. Iedere gemeente zal met een eigen visie om willen gaan met de cultuurhistorie in ruimtelijke planvorming. Daarom is ieder project maatwerk. TasT, projecten voor tastbaar erfgoed denkt graag met u mee wat er voor uw gemeente gewenst is en welke werkzaamheden daarvoor uitgevoerd dienen te worden.

 

 

 

Woerden

Van 2002 tot en met 2005 was Marina Laméris projectleider van het Belvedereproject van de gemeente Woerden. Bij dit project stond de vraag centraal: hoe kunnen we de cultuurhistorische waarden een volwaardige plaats geven in het te vernieuwen bestemmingsplan Buitengebied? Zowel de landschappelijke als de architectuurhistorische waarden van het buitengebied werden in het kader van dit project uitgebreid vastgelegd. Vervolgens is er een beleidsvisie opgesteld waarin alle randvoorwaarden voor behoud en versterking van die waarden via het instrument van het bestemmingsplan in kaart zijn gebracht. Na voltooiing van dit voorwerk en enkele pilots heeft de gemeente een concrete vertaling van de visie naar het bestemmingsplan gemaakt, dat in 2010 is vastgesteld.