Marina Laméris +

Marina Laméris behaalde haar doctoraal Kunstgeschiedenis en Archeologie in 1993 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Behalve een post-docprogramma onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht volgde zij ook de HBO-opleidingen voor docent tekenen en interieurarchitect. Ze heeft zich sinds haar afstuderen in 1994 als zelfstandig ondernemer gevestigd. In haar werk richt ze zich met name op kennisoverdracht door middel van publicaties, lezingen, rondleidingen en onderzoek naar en advies over monumenten. Sinds 2000 doet ze dit met haar partner Roel van Norel onder de naam TasT, projecten voor tastbaar erfgoed.

Behalve het uitvoeren van zelfstandige onderzoeksprojecten, zoals voor de gemeenten Baarn, Wassenaar en Wijk bij Duurstede, werkt ze ook graag in een team. Zo is ze enkele jaren voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht projectmedewerker binnen het Monumenten Selectie Project voor de selectie van jonge Rijksmonumenten geweest.

Daarna was Marina als projectleider en onderzoeker betrokken bij het Belvedere-project van de gemeente Woerden. Ook wordt ze regelmatig gevraagd een interim-functie te vervullen, bijvoorbeeld als secretaris van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg, van de monumentencommissie Woerden en de Boerderijenstichting Utrecht.

Bovendien voert ze uiteenlopende opdrachten uit voor gemeenten in Utrecht en Zuid-Holland en voor Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN).

Behalve advieswerk over de cultuurhistorische waarde van gebouwen houdt ze zich ook bezig met de inventarisatie, analyse en waardering van de cultuurhistorie van gebieden ten behoeve van bestemmingsplannen.

Als lid van de provinciale monumentencommissie van WMMN, waarbij twaalf Utrechtse gemeenten zijn aangesloten, adviseert ze op het gebied van vergunningverlening en cultuurhistorische (beleids-)vraagstukken. Als bestuurslid van de Monumentenwacht Utrecht maakt ze zich sterk voor het fysieke behoud van het culturele erfgoed.

 

Overzicht opleiding, werkervaring en publicatielijst (pdf)

 

Meer over onze visie op monumentenzorg

Historische gebouwen spelen een belangrijke rol in ons leven. Ze bepalen in hoge mate de schoonheid van onze leefomgeving. Zorgen voor het behoud is van groot belang voor de kwaliteit van onze steden, dorpen en landelijke gebieden. Deze zorg is een collectieve taak. Maar niet alles kan en hoeft behouden te blijven. Een goede afweging over wat je met elkaar wilt behouden, hoe en waarom, door onderzoek te doen en advies te vragen is daarom essentieel. TasT is gespecialiseerd in dit onderzoek en heeft vooral ervaring met gemeentelijke monumentenzorg. Deze monumentenzorg is altijd maatwerk, omdat iedere gemeente op zijn eigen manier invulling kan geven aan de zorg voor het culturele erfgoed en zijn eigen accenten kan leggen. TasT adviseert hierover.

 

Monumentenzorg is al lang niet meer enkel de zorg voor individuele panden. TasT richt zich meer en meer op onderzoek en advies over gebieden. De beeldkwaliteit van een dorp of boerderijenlint wordt in hoge mate bepaald door het totale beeld van architectuur, stedenbouw en landschap. De waardering en aandacht voor (bij)gebouwen, groen, erfindeling en hun ligging in het landschap of in een stedelijke structuur zijn essentieel in het versterken en behouden van de visuele kwaliteit van onze omgeving. Projecten zoals 'Stimuleringsproject Cultuurhistorische waarden van de gemeente Woerden', dat nieuw beleid formuleeert voor vrijkomende agrarische bebouwing met cultuurhistorische waarde en 'Boerderijeninventarisatie Wakkerendijk/Meentweg te Eemnes' zijn goede voorbeelden van projecten die deze visuele kwaliteit in beeld brengen. De resultaten dienen als basis voor beleid, dat zich richt op het behoud van deze integrale kwaliteit in ruimtelijke ontwikkelingen.