Over ons +

Tast is gespecialiseerd in projecten over tastbaar (gebouwd, bovengronds) erfgoed. Bij voorkeur zijn de resultaten van onze projecten letterlijk of figuurlijk tastbaar en dragen ze concreet bij aan de bescherming en het behoud van het culturele erfgoed.

Wij organiseren informatieavonden en symposia en maken folders, jaarverslagen en publicaties. TasT heeft ruime ervaring met onderzoek en advies op het gebied van cultureel erfgoed. Gemeentelijke monumentenzorg en cultureel erfgoed in ruimtelijke ordening zijn daarin speerpunten.

 

 

Werkwijze en visie

Eén van onze belangrijkste thema's is: de gulden driehoek inhoud-vorm-beeld. Wij zijn ervan overtuigd dat deze drie aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De inhoud komt alleen goed over het voetlicht als de vorm (bijv. de keuze voor het medium (publicatie, symposium) passend is en ook het beeld (het ontwerp/de fotografie, de verzorging/ uitstraling van een symposium) geheel in overeenstemming is met het doel en de inhoud van een project.

Daarom komen we niet graag pas in beeld als de ideevorming al klaar is. En maken we zo mogelijk zelf al de foto's, de illustraties en verzorgen we zelf de vormgeving. Zodat het verhaal dat u wilt vertellen overeenkomt met de vorm die u kiest en naadloos aansluit bij het beeld dat vervolgens tot stand komt.

 

 

Samenwerking

Architectuurhistorica Marina Laméris en grafisch ontwerper Roel van Norel en werken nauw samen. De kracht van ons werk is dat we volledig op elkaar ingespeeld zijn en weten wat we willen en hoe we het willen. Projecten komen hierdoor snel en efficiënt tot stand, en belangrijker nog: de driehoek inhoud-vorm-beeld krijgt optimale aandacht.

 

 

Uw vraag

Ons werk begint bij uw vraag. Het eerste gesprek gebruiken we om er achter te komen wat precies uw vraag is, of wat het resultaat is dat u wilt bereiken. Vervolgens maken we een offerte, die bestaat uit een projectomschrijving en de bijbehorende begroting. Graag lichten we dit persoonlijk toe, om er zeker van te zijn dat uw idee goed door ons is begrepen en uitgewerkt in het projectplan.

 

 

Uitvoering

Het blijft niet bij planontwikkeling alleen. TasT voert plannen uit en begeleidt het proces bij voorkeur van ideevorming tot en met de afronding. Zo kunnen we doen wat we zeggen en zorgen dat het werk helemaal gebeurt zoals afgesproken. We hebben ervaring met langlopende projecten, zoals het projectleiderschap van het Belvedereproject van de gemeente Woerden, dat enkele jaren in beslag nam. Maar ook met korte acties, zoals een mailing die vandaag besteld wordt en dezelfde week nog bij de klant moet liggen. Die afwisseling vinden we prettig en die uitdaging gaan we graag aan.

MARINA LAMERIS >

Architectuurhistorica Marina Laméris levert de architectuur- en cultuurhistorische kennis en neemt de organisatie van projecten voor haar rekening. Ze is al jaren betrokken bij onderzoeken voor het selecteren van gebouwen en gebieden voor de bescherming door het Rijk en door gemeenten. Bovendien adviseert ze over beleid, communicatie en projecten, zoals over herbestemmingen van boerderijen.

Meer over Marina Laméris

 

Roel van Norel >

Roel zorgt voor de fotografie en de ontwerpen voor de boeken, folders en visuele presentaties. Ook is hij verantwoordelijk voor de illustraties als kaarten, tabellen en tekeningen.

Meer over Roel van Norel